Villamos biztonságtechnika

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok:
• Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata
• Villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata
• Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata
• Első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálat
• Kéziszerszámok felülvizsgálata
• Járművek érintésvédelmi felülvizsgálata

A felülvizsgálatok elvégzését minisztériumi rendeletek szabályozzák. A vizsgálatot kizárólag az arra megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti el. A felülvizsgálatról minden esetben a vonatkozó szabványoknak megfelelő minősítő irat készül, mely tartalmazza a feltárt hibákat, és megoldásokat javasol azok javítására. A hibák javításáról az épület üzemeltetőjének kell gondoskodni.1. Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálat (ÉV)


MSZ HD 60364-6:2007 szerint.
Gyakorisága:
• áram-védőkapcsolón havonta
• kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként
• a KLÉSZ körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként
• egyéb villamos berendezéseken 3 évenként.
A felülvizsgálat célja a villamos berendezések érintésvédelmi hibáinak felderítése, az áramütéses balesetek megelőzése.
A vizsgálat villamos műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezéseket, hogy megfelelnek-e az érvényben lévő érintésvédelmi szabványoknak.
A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, mérési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg.


2. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata (EBF)
Villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata

MSZ HD 60364-6:2007 szerint.
Gyakorisága az OTSZ előírásai alapján:
• "A"-"B" tűzveszélyességi osztályra 3 évente,
• "C" -"D"-"E" tűzveszélyességi osztályra 6 évente
A felülvizsgálat célja a villamos hálózat hibáinak feltárása és a villamos tüzek megelőzése.
A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, minősítési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg.


3. Villámvédelmi felülvizsgálat (VV)


A felülvizsgálatot az OTSZ írja elő.
A felülvizsgálat célja a villámvédelmi rendszer hibáinak felderítése és kijavítása. A hibás villámvédelmi rendszer nem védi az épületet megfelelően, adott esetben fokozza a villámcsapás károsító hatását.
Új villámhárító felülvizsgálata
Az elkészült új villámhárítót ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az előírásoknak, meg kell vizsgálni, hogy a felfogó és a levezető ép állapotban van-e, a kötések megfelelőek-e, a földelési ellenállások az előírt értékek alatt vannak-e, illetve megfelelnek-e a szabványnak előírt követelményeknek és a villámvédelemre vonatkozó terveknek.
Meglévő villámhárító időszakos felülvizsgálata
A meglévő villámhárítót felül kell vizsgálni:
• a villámhárító illetve a védett épület, vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltoztatása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
• minden olyan jelenség (sérülés, erős korrózió, villámcsapás stb.) észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
• a vonatkozó rendeletben a villamos berendezések felülvizsgálatára előírt időszakonként, az OTSZ szerint
A felülvizsgálati díjat az vizsgált épület és a villámvédelmi berendezés paraméterei határozzák meg.


4. Első (üzembe helyezés előtti) felülvizsgálat

A felülvizsgálat célja az elkészült villamos berendezés ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelelően lett-e elkészítve, és biztonságosan üzemeltethető. A felülvizsgálat biztosítja, hogy csak olyan berendezés kerül üzembe helyezésre, ami a szabványoknak megfelelően lett kivitelezve.
A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, darabszáma határozzák meg. 

5. Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata

A felülvizsgálat célja a villamos kéziszerszámok hibáinak feltárása. Ezek jellemzően a következők: törött burkolat, sérült szigetelés a vezetéken, törött villásdugó. Ezek a hibák áramütéses balesetet okozhatnak. Nemcsak az eszközt használó dolgozót veszélyeztetik, hanem a környezetükben tartózkodókat is.
A villamos kéziszerszámokat évente felül kell vizsgálni.
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakorisága:
• áram-védőkapcsolón havonta
• kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként
• a KLÉSZ körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként
• egyéb villamos berendezéseken 3 évenként
A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, darabszáma határozzák meg.


6. Járművek felülvizsgálata


A felülvizsgálat célja hogy feltárja a jármű 230V-os rendszerének hibáit. A hibás villamos berendezés tüzet vagy áramütést okozhat. A hibás villamos berendezés miatt a nagyrészt fémből készült járművek (pl. teherautók) akár teljes egészében feszültség alá kerülhetnek.
A felülvizsgálati díjat az vizsgált jármű villamos rendszerének jellege, mérési pontok száma és egyéb paraméterei határozzák meg.